välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

Skillnaden mellan kemiska och fysiska vittring

Postad av : Stefan Svensson

Vittringen är en process där bergarter och mineral bryts ned i mindre exemplar eller ändras till ett nytt material. Det finns två typer av vittring, fysiska och kemiska, men de arbetar ofta tillsammans

Definition av fysisk Vittring

Fysisk vittring, även kallad mekanisk vittring, är processen att bryta berg ner till mindre bitar av berg med samma fysiska egenskaper.

typer av fysiska Vittring

Fysisk vittring kan uppstå på flera sätt. Stenar kan brytas sönder av annat material att träffa dem och andra växter som växer i sprickor och vatten frysning i sprickor, vilket gör att berget att falla isär.

Definition av kemisk vittring

Kemisk vittring är en process som förändrar en rock till en annan sten med olika kemiska egenskaper.

typer av kemisk vittring

Exempel på kemisk vittring innefattar oxidation (rost), hydrolys och släckning. Dessa processer innebär en kemisk reaktion med ämnen i miljön och producera en rock med ny mineralsammansättning.

Effekter av Vittring

Vittring är en långsam process som formar hela jordens yta. Både kemiska och fysikaliska vittringen arbeta för att urholka stenar och berg, skapa sand och flytta mineraler till nya platser där de kan omvandlas till sedimentära bergarter.

    
    Copyright © 2011 give2all.org