välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

atomstruktur platina

Postad av : Jan-Olof Stoor

Platina är ett sällsynt metalliskt grundämne. De flesta platina kommer från Sydafrika, med världens totala produktion är mindre än hundra ton. Vanliga applikationer för platina omfattar smycken, katalysatorer, laboratorieutrustning och elektriska delar

General Info

På det periodiska systemet, visas platina som "PT" och har ett atomnummer 78. Molekylmassa platina 195,078 AMU. I sin rena form är det en formbar metall med en silvrig färg. Ren platina har 78 protoner och elektroner, och 117 neutroner.

Elektroner

Platinum elektroner sträcker sig över sex energinivåer. De fyra första nivåerna visar den normala utvecklingen från två elektroner, till åtta, till 18, till 32. Däremot har den femte nivån 17 elektroner, och den yttre ringen har bara en. Som ett resultat har platina en valens antal två eller fyra, vilket betyder att det oftast ger upp två eller fyra elektroner för att bilda en kemisk förening.

Isotoper

En isotop av ett element uppstår när elementets atomvikten och nukleära nummer förändring för att bilda en variant av det ursprungliga elementet. Vanligtvis isotoper resultatet av addition eller subtraktion av neutroner. När det gäller platina, naturligt förekommande isotoper omfattar platina 194, 195 och 196. Var och en av dessa isotoper innehåller några extra neutroner.

    Previous:nothing
    Next:saker gjorda med Alnicomagneter
    
    Copyright © 2011 give2all.org