välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

egenskaper av fossil

Postad av : P-O Lennartsson

Växt-och djurrester som finns bevarade i eller tryckt på berget kallas fossil, de kan bli ett par tusen till hundratals miljoner år gamla

Frekvens

Fossiler är extremt ovanliga, eftersom flesta organismer sönderfaller innan de kan bli förstenade, de organismer som överlever fossilization brukar ha hårda delar som är resistenta mot vittring och skyddas från att krossas.

Trace Fossiler

Trace fossil tyder på en organisms aktivitet vid den tidpunkt då den levde, att styrka rörelse, såsom gryt eller fotavtryck: en mammut fotavtryck, till exempel, är ett spår fossila

Storlekar <.

Praktiskt taget varje storlek fossila har hittats, från full skelett av dinosaurier till encelliga organism fossil kallas foraminiferer som är användbara i Petroleum Exploration.

Läge

Fossiler hittas i sedimentära bergarter sängar, men inte i magmatiska eller metamorfa bergarter, som temperatur och tryck förstör organismer.

Konservering

Det finns fem sätt en organism är fossil: petrification, när den ursprungliga vävnaden ersätts med mineraler, förkolning när alla vävnader tas bort, men kolet fortfarande, formar och gjuter bildning, när stenfyllning eller omger en organism som orsakar det att bryta ner, vilket lämnar berget, omkristallisering, vilket sker när organismen ersätts av en kristalliserad kopia av sig själv, och slutligen oförändrat bevarande ", som uppstår när en organism är bevarat i sitt ursprungliga skick, såsom insekter fångade i bärnsten.

    
    Copyright © 2011 give2all.org