välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar varians miljö

Postad av : Camilla Näslund

Enligt Encyclopedia. com, är miljö-varians "den del av fenotypisk varians som beror på skillnader i de miljöer som individer i en population har utsatts för. " Detta innebär att en viss egenskap har utvecklats av en befolkning för att klara den miljö där de lever. Scitable av Nature Education sägs att det finns flera underkategorier för miljön varians

Du behöver:.
Calculator


1
Hitta allmänna miljökrav varians. . . Allmän miljö variansen är representerad i miljö-variansen ekvationen som veg. Enligt Scitable av naturen Education, allmän miljö-varians "hänföras till nongenetic källor till variation mellan individer som har erfarenhet av flera individer i en population . . . uppskattningar av allmänna miljöbestämmelser variansen kan bestämmas med växande eller höja samma uppsättning genetiska linjer i alla miljöer av intresse. "
2.
Hitta genotyp av miljö interaktion, eller VGxE. Scitable av Nature Education säger att detta är ". Den unika eller olika svar genetiska linjer till allmän miljö-variation. "
3.
Hitta särskilda miljö varians eller Ves. Enligt Scitable av naturen utbildning, representerar VES" avvikelsen från genomsnittet hos befolkningen på grund av de miljöförhållanden som unikt upplevs av varje individ. "
4.
Lägg veg, VGxE och Ves. Resultatet är den miljömässiga varians.

    utvalda artiklar
      
      Copyright © 2011 give2all.org