välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

Hur absorbera vattenväxter föroreningar?

Postad av : Stefan Svensson

Den traditionella synen på många vattenväxter är att de är invasiva ogräs som kräver strikt kontroll. Däremot har en ökad förorening i världens floder och sjöar ledde till upptäckten att vattenväxter kan vara en av de mest effektiva verktygen för att extrahera oönskade näringsämnen från vattnet. Vattenväxter bort föroreningar genom att direkt assimilera dem i deras vävnad, och genom att tillhandahålla en lämplig miljö för mikroorganismer för att omvandla föroreningar och minska deras koncentrationer

Övervakning

vattenväxter är mycket känsliga verktyg för att bedöma statusen på vattenvägar, eftersom de inte flytta från en plats till en annan och snabbt etablera sig med sin omgivning. I områden som har förorenats med kvicksilver, den storblommiga waterweed (Elodea densa) visar skador på ytan membranet och kloroplast struktur där det har samlats alltför kvicksilver. Nate (Potamogeton) är nödvändig som en indikator på mängden av koppar, bly och zink föroreningar som finns i en sjö eller flod.

Skörd

Vattenväxter producera stora grödor på rot och ansamlas stora mängder av oorganiska näringsämnen som kväve eller fosforföreningar. Genom regelbunden skörd av dessa växter är de skadliga föroreningar som de har dragit sig ur vattnet bort permanent. Detta är en fungerande alternativ till det dyrare konventionella medel för vattenrening. De skördade växter kan användas som livsmedel eller bränsle, vilket uppväger initiala kostnaderna ännu mer.

Säv

säv är en vattenlevande, grasslike arter som växer i våtmarker och fuktig jord. Anläggningen har beskrivits som högeffektiva i avlägsnandet av ammoniak. Skriva i Water Research tidningen under 1996, som tillskrivs amerikanska forskare höga ammoniak-N (och totalt N) effektivitetsvinster avlägsnande visas av säv dess förmåga att translocate syre från skott till rötterna.

Vattenhyacint

Vattenhyacinten är vanligast för behandling av avloppsvatten i tropiska och subtropiska klimat. Eftersom det flyter på vattenytan och är inte rotad, är det lättare att skörda. Vattenhyacinten kan ta bort stora mängder kväve och fosfor från vattnet. Dess rötter kan också absorbera svavel, kalcium, magnesium, kalium, järn, zink och mangan.

Gemensamma Reed

Den gemensamma vass är en stor flerårig gräs som finns i våtmarkerna runt om i världen. Anläggningen utgör vanligtvis omfattande vassruggar, som kan spänner över mer än en kvadratkilometer. Tyska forskare skriver i miljöledningssystemet och hälsa tidskrift år 1994 var att den gemensamma vass var bättre på att absorbera ett brett spektrum av metall föroreningar än de gemensamma klubb-rush. Graden av metaller rapporterades vara högre i växtens rötter, följt av dess blad och sedan dess stjälkar.

    Previous:nothing
    Next:hur man gör kristaller kopparsulfat
    
    Copyright © 2011 give2all.org