välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

väte brinnande tips

Postad av : Annika Hultén

Vätgas är en färglös, luktfri, lättare än luft gas och är den vanligaste grundämnet i universum. Kommersiella väte, via katalytiska processer eller via elektrolys av vatten, används i flera kommersiella tillämpningar. Det övervägs också för användning som bränsle eller som en del av bränsleceller.

Små molekyldiameter och Inneslutning

Vätgas är den minsta atom. Även i sin molekylära form (H2) är det liten nog att slinka igenom mest Rörmokarartiklar och slangar infrastruktur. Den vanligaste tips för säker bränning väte är att anta att det kommer att läcka där du inte vill.

Explosiv potential

Vätgas är brandfarligt i gasblandningar med en syrgashalt från 4 procent till mer än 70 procent. När blandas fritt med syre, innebär det ett betydande explosionsrisk. Detta i kombination med dess lilla molekylstorlek och frågor inneslutning, gör det en allvarlig säkerhetsrisk. Var extremt försiktig när du använder antändningskällor eller andra saker som kan generera en elektrisk gnista nära väte.

Combustion Biprodukter

Det primära förbränningen biprodukt av väte i luft är vatten. Eftersom väte kan reagera med luftens kväve eller utsläpp tillräckligt med energi för att atmosfäriskt kväve och syre att reagera, flera andra spårämnen kan förekomma. Detta är bara ett problem när materialet i vindriktning från lågan inte kan utsättas för vattenånga.

    
    Copyright © 2011 give2all.org