välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar ppm från ångtrycket

Postad av : Jonathan Nyberg

Vid varje temperatur kommer en vätska finns dels i gasform eftersom det är ständigt föremål för avdunstning. Ångtryck är trycket av gasformiga fasen av vätska i en sluten behållare vid jämvikt. I detta jämviktstillstånd, är en del av vätskan avdunstar ständigt till gas, samt kondensering tillbaka till vätska vid en konstant hastighet. Om du känner till ångtrycket, kan du även beräkna koncentrationen av gas i delar per miljon (ppm)

Du behöver:.
Calculator.


1.
Dela ångtryck av den gas som det totala trycket av gas och vätska kombineras. Resultatet är känt som molfraktion av gas och är ett mått på gas koncentration. Det här steget förutsätter att såväl ångtryck och totala trycket är kända storheter.
2.
Multiplicera med molfraktion som ovan har beräknats med 100 för att få den gasvolym som en procentandel av totala volymen.
3.
Multiplicera procent volym, beräknats ovan, med 10. 000 för att få gaskoncentrationen i delar per miljon (ppm).

    
    Copyright © 2011 give2all.org