välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

Varför vatten obligationer form väte?

Postad av : Stefan Svensson

Det finns två olika kemiska bindningar som finns i vattnet. Den kovalenta bindningar mellan syre och väteatomer resultatet av en delning av elektroner. Detta är vad håller vattenmolekylerna sig samman. Den vätebindning är den kemiska bindningen mellan vattenmolekylerna som håller massa molekyler tillsammans. En droppe faller vatten är en grupp av vattenmolekyler som hålls samman av det vätebindningar mellan molekylerna

vätebindningar i Liquid Vatten

vätebindningar är relativt svaga, men eftersom det finns så många av dem i vattnet, de avgör sina kemiska egenskaper i stor utsträckning. Dessa obligationer är i första hand den elektriska attraktioner mellan positivt laddade väteatomer och negativt laddade syreatomer. I flytande vatten vattenmolekylerna har tillräckligt med energi för att hålla dem vibrerande och flyttar runt hela tiden. De vätebindningar ständigt bildas och bryter, bara för att bilda igen. Om en kastrull med vatten på spisen värms, vattenmolekylerna röra sig snabbare, eftersom de absorberar mer värme energi. Ju varmare vätskan, desto mer molekylerna rör sig. När molekyler absorberar tillräckligt med energi, de som på ytan bryta in i gasfasen av ånga. Det finns ingen vätebindningar i vattenånga. De strömförande molekylerna flyter runt självständigt, men som de svalna, de förlorar energi. Vid kondensering är vattenmolekylerna attraheras av varandra, och vätebindningar återigen form i den flytande fasen.

Vätebindningar i Ice

Ice är en väl definierad struktur, till skillnad från vattnet i den flytande fasen. Varje molekyl är omgiven av fyra vattenmolekyler, som utgör vätebindningar. Som polära vattenmolekylerna bildas kristaller is, måste de orientera sig i en array som en tredimensionell gitter. Det finns mindre energi och därmed mindre frihet att vibrera eller flytta runt. När de väl ordna sig så att deras attraktiva och repulsiva avgifter är balanserade, det vätebindningar inrättas på detta sätt tills isen absorberar värme och smälter. De vattenmolekyler i is är inte packas så tätt som de är i flytande vatten. Eftersom de är mindre tät i denna fast fas, flyter is i vattnet.

Vatten som lösningsmedel

I vattenmolekyler syreatomen attraherar de negativt laddade elektronerna starkare än väte. Detta ger vattnet en asymmetrisk fördelning av avgift så att det är en polär molekyl. Vattenmolekyler har både positivt och negativt laddade slutar. Denna polaritet tillåter vatten att lösa upp många ämnen som också har polaritet eller en ojämn fördelning av laddning. När en joniska eller polär förening är utsatt för vatten, vattenmolekylerna omger det. Eftersom vattenmolekylerna är små, många av dem kan omge en molekyl av det lösta ämnet och bilda vätebindningar. På grund av den attraktion, kan vattenmolekylerna drar lösningens molekyler isär så att det önskade ämnet löser sig i vattnet. Vatten är det allomfattande lösningsmedlet "eftersom den löser upp fler ämnen än någon annan vätska. Detta är en mycket viktig biologisk egendom.

Vatten fysiska egenskaper

Vatten: s nätverk av vätebindningar ger det en starkt sammanhållande och ytspänning. Detta är uppenbart om vattnet tappas på bakplåtspapper. Vattendropparna bildar pärlor eftersom vaxet är icke lösliga. Denna attraktion skapad av vätebindningar håller vattnet i en vätskefas över ett brett spektrum av temperaturer. Den energi som krävs för att bryta den vätebindningar gör att vattnet har en hög ångbildningsvärme så att det tar en stor mängd energi för att omvandla flytande vatten i sin gasform, vattenånga. På grund av detta, svett avdunstning-är effektiv eftersom en stor mängd värme måste släppas ur ett djurs kropp för att bryta vätebindningar mellan vattenmolekylerna

Vätgas-som används som ett kylsystem av många däggdjur. bindning i Biosystems

Vatten är en mångsidig molekyl. Det kan väte-obligation till sig och även för andra molekyler som har OH eller NH2 radikaler knutna till dem. Detta är viktigt i många biokemiska reaktioner. Dess egenskaper har gjort goda förutsättningar för liv på denna planet. En stor del av värme krävs för att höja temperaturen en grad. Detta gör världshaven att lagra enorma mängder värme och styr jordens klimat. Vatten expanderar när det fryser, vilket har underlättat vittring och erosion på geologiska strukturer. Det faktum att isen är mindre tät än flytande vatten kan isen att flyta på dammar. Den översta nivån i vatten kan frysa och skydda många livsformer, vilket kan överleva vintern djupare i vattnet.

    
    Copyright © 2011 give2all.org