välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar förbränning av pentan

Postad av : Ulf Friberg

Pentan är en mättad kolväte (alkan) och har den kemiska formeln C5H12. Den föreligger i flytande form under normala omständigheter (tryck på 1 bar och 25 grader Celsius). Den kemiska reaktionen mellan pentan och syre resulterar i förbränning (förbränning): C5H12 + 8O2=5CO2 + 6H2O. Förbränningen är alltid åtföljs av värmeutveckling. Förbränningen kan beräknas från enthalpies för bildning (betecknas som "DH") av reagens i reaktionen
1.
Skaffa entalpin för bildning för alla komponenter i förbränningen reaktion (se Resurser). Observera att enthalpies om bildandet av element (t. ex. syre) vid normala förhållanden är lika med noll.
DH (C5H10)=-173,5 kJ /mol
dH (O2)=0 kJ /mol
dH (CO2 (g))=-393,5 kJ /mol
dH (H2O (l))=-285,8 kJ /mol
2.
Summera enthalpies om bildandet av pentan (C5H12) och O2 (inledande reagenser), multiplicera varje värde av motsvarande reaktion koefficient:
dH (ursprungliga)=-173. 5 kJ /mol + 8 x 0=-173,5 kJ /mol
3.
Summera enthalpies om bildandet av CO2 och H2O (slutprodukter), multiplicera varje värde av motsvarande reaktion koefficient:
dH (slutlig)=5 x (-393,5 kJ /mol) + 6 x (-285,8 kJ /mol)=-3682,3 kJ /mol
4
. Subtrahera entalpin för den ursprungliga reagenser (Steg 2) från entalpin av produkterna (Steg 3) för att beräkna entalpin för reaktionen:
dH (reaktion)=-3682,3 kJ /mol-(-173,5 kJ /mol )=-3508,8 kJ /mol
5.
Multiplicera entalpin för reaktionen genom "-1" för att beräkna att pentan förbränningsvärme lika 3. 508. 8 kJ /mol.

    Previous:nothing
    Next:hur man beräknar kraft vektorer
    
    Copyright © 2011 give2all.org