välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man formulerar ett problem uttalande

Postad av : Stefan Svensson

Ett problem uttalande är en klar, koncis beskrivning av vad en viss mängd forskning avser att fokusera på. Uttalandet används för att begränsa omfattningen av problemet. Det bör också informera läsaren om vikten av forskning och få honom att vilja läsa om. De flesta texter som beskriver utformningen av problemet uttalanden dela upp processen i tre delar
1.
Introducera läsaren till inriktning och relevans i forskningen. Detta är din chans att förklara för din publik varför de skulle vara intresserade. Förklara mål eller mål av din forskning. Du måste svara på frågan "Varför är denna forskning viktig?"
2.
Förklara sammanhanget och omfattningen av din forskning. Detta är den del av meddelandet där du kommer att utveckla vilka frågor du tänker svara. Du måste begränsa dig här och bestämma exakt vad det är som du vill forskning.
3.
Bildar ramen för redovisning av resultaten av din forskning. Oavsett om du genomför en studie med kvantitativ statistik eller bara förklara vissa egenheter i beteendet hos hundar, måste dina resultat förklaras. Problemet uttalande bör införa läsaren att dina resultat och förklara hur dina resultat kommer att presenteras.

    Previous:nothing
    Next:effekter av gruvdrift på ekosystemet
    
    Copyright © 2011 give2all.org