välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar gamma

Postad av : Jan-Olof Stoor

Gammafunktionen u0393 (p) är en integrerad funktion av en parameter, s. Den har egenskapen att om p är ett heltal, då u0393 (p)=(p-1)!. Här anger utropstecken en faktoriell. Till exempel, u0393 (4)=3x2x1=6. Gammafunktionen har också värden för icke-heltal parametrar. u0393 (p) definieras som integralen av x från 0 till oändligheten av ett argument, där argumentet är en produkt av x upphöjt till (p-1) makt och e upphöjt till x-ström. "E" är basen för den naturliga logaritmen. Gammafunktionen spelar en avgörande roll i gammafördelningen av statistiska berömmelse, samt att lösa flera differentialekvationer som uppkommer inom fysiken

Du behöver:.
Gammafunktionen bord för argument mellan 1 och 2
. Online gammafunktionen miniräknare.


1.
Ändra argumentet p från ett större antal ner till ett nummer mellan 1 och 2 så det kan slås upp i tabeller med hjälp av rekursionsformeln u0393 (p)=(p-1) u0393 (p-1).

Till exempel u0393 (4,5)=3. 5x2. 5x1. 5x u0393 (1,5).
2.
Ändra argument P från ett tal mellan 0 och 1 i ett nummer mellan 1 och 2 genom att använda samma rekursion förhållande, men skrivs som u0393 (p)=(1 /p) u0393 (p +1).

Till exempel u0393 (0,6)=(1 /0,6) u0393 (1,6).
3.
ändra negativa argument till positiva argument med samma strategi.

Exempelvis u0393 (-1,5)=(-1/1. 5) (-1/0. 5) (1/0. 5) u0393 (1,5).
4.
Slå upp argument i en gammafunktionen tabell (se resurser), nu när du har argumentet mellan 1 och 2.
5.
Kontrollera ditt arbete med en online gammafunktionen kalkylator (se resurser).

    Previous:nothing
    Next:hur man beräknar ett koniskt
    
    Copyright © 2011 give2all.org