välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar kinetiska koefficienten

Postad av : Ulf Friberg

Den kinetiska friktionskoefficienten och den statiska friktionskoefficienten är två parametrar som används för att bestämma hur mycket kraft utövar friktion på en kropp. Som diskuterades i Feynman's "Föreläsningar om fysik," en tabell över sådana koefficienter kan vara opålitliga, speciellt statisk koefficient. Som ett tankeexperiment, föreställa två ytor av metall gjorda så smidig att när ytorna är i kontakt, det metallatomer inom varje yta "tänka" atomerna i den andra sidan är bara en del av samma metall gitter. Bindningen mellan ytorna skulle därför vara lika stark som mellan atomer djupt inom varje gitter. Därför kinetiska friktionstal föredra som mer tillförlitliga än statiska koefficienter. Kinetic koefficienter är dock fortfarande en funktion av ytjämnhet, och därför bör du använda tabeller för sådana koefficienter med försiktighet

Du behöver:
Remskiva
. . String.
Fett penna.
Stoppur.
Block, till exempel av trä.
Vikt.


1.
Börja bestämma den kinetiska friktionskoefficienten för ett block genom att koppla en linje ansluten till en vikt.
2.
Drapera linje över en trissa hjul vid kanten av ett bord så att linjen är horisontell mellan blocket och hjulet, för att undvika vertikala krafterna på blocket från att kasta bort friktion mätningen.
3.
Mark två ställen på ytan blocket vilar på, helst ett lätt mätbara avstånd från varandra, liksom en tiondel av en meter.
4.
Placera blocket en tum eller så längre bort från ledaren än de två varumärkena, eftersom du vill att blockera att övervinna den inledande statisk friktion med den tid som träffar sträckan mellan de två varumärkena.
5.
Låt blocket gå, släpas i vikt hängande över trissan. Hur lång tid det rörliga blocket äger mellan passerande de två varumärkena.
6.
Väg det rörliga blocket i kilogram. Väg hängande vikt i kilogram.
7.
Bestäm de krafter som verkar på båda parterna att komma fram till en kraft ekvation F=ma (från Newtons andra lag) för vardera av de två rörliga . massorna

Formeln för det rörliga blocket, med massa m_1 och handlade med en kraft av kinetisk friktion betecknas F_f är F=ma=m_1 xa=T-F_f, där T är spänningen i strängen binda två rörliga kroppar tillsammans. Formeln för att släppa vikten är F=ma=m_2 xa=m_2 XG-T. Observera att acceleration a är lika för båda organen, eftersom de påskyndar tillsammans som en bunden kropp. Du har nu två ekvationer i tre okända. Lyckligtvis löste du för en av de okända (acceleration) empiriskt.
8.
Beräkna acceleration, a, från det berömda ekvation för konstant acceleration x=0,5 xaxt ^ 2. Ange den tid det tog för det rörliga blocket att passera de två varumärkena för t. Ange avståndet mellan markeringarna för X.
9
Lösa för spänning T genom att koppla in i ekvationen m_2 xa=m_2 XG -. T. Ni vet också m_2 i kg. g är tyngdaccelerationen, 9,80 m /sek ^ 2
10
Lösa för kraft friktion FF i ekvationen T -. . Ff=m_1 x a. Lösa den kinetiska friktionskoefficienten u03BC med formeln Ff=m_1 xgx u03BC. u03BC är kartografisk.

    Previous:nothing
    Next:husdjursvetenskap spel
    
    Copyright © 2011 give2all.org