välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar minskad massa

Postad av : Ulf Friberg

När två kroppar roterar runt varandra, rör de sig runt det gemensamma masscentrum mellan dem. Till exempel jorden och månen kretsar kring en punkt mellan deras centra. Månen gör jorden att vingla. Detta försvårar ekvationer, till exempel lösning av omloppstiden. Samma problem dyker upp med avseende på en elektron kretsande runt en kärna. Lösningen på detta problem kallas "minskad vikt," därför gäller både de mycket stora i naturen såväl som mycket liten. Lösningen är att hitta ett system som har samma frekvens lösning men är enklare att beräkna. Det enklare lösning är att låtsas den större kroppen är stilla i mitten och de mindre banor kroppen med en "reducerad massa" på samma avstånd från de större objekt som i omodifierade problemet. Det tvåkropparsproblemet sedan minskar till en en-kropp problemet, fokuserad enbart på den mindre kroppen omloppsbana
1.
Beräkna inverser av de två organ "massorna med samma enheten för massa för båda.

exempelvis fastställa massan för en elektron som en enhet. En proton har därför en massa 1. 836 enheter. De stambråk är sedan 1 /1 och 1 /1836.
2.
Lägg till dessa två inverser tillsammans.

Exemplet ovan ger 1837/1836.

3.
Ta det reciproka värdet av resultatet i steg 2. Resultatet är "reducerade massan" av den mindre kroppen. Dess enhet är densamma som används i steg 1.

Exemplet ovan ger 1836/1837=0,9995. Detta är den reducerade massan av elektronen i en väteatom, jämfört med sin ursprungliga massa.

tips och varningar


  • I själva verket var de ovanstående beräkningar samma som att dividera produkten av två massor med summan av de två stora massan.
    
    Copyright © 2011 give2all.org