välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

ringstruktur av fruktos

Postad av : Annika Hultén

Fruktos är en sockerart molekyl består av sex kolatomer. Det kan vara en rak kedja molekyl eller en ring molekyl. Ringen versionen är ett resultat av en kemisk reaktion

Beskrivning

Fruktos är en monosackarid, som härrör från disackarid sackaros. Den har en keton funktionella grupp, som är en kolatom dubbel bundna till en syreatom. Den kemiska formeln för fruktos är C6H12O6.

Numrering Carbons

Att beskriva kolatomer i en molekyl, de är numrerade. För fruktos, det finns sex kolatomer och är numrerade ett till sex, med början i slutet närmast funktionella keton gruppen. Så, är kol nummer 2 kolatomen dubbel bundna till en syreatom.

Ringstruktur

Ringen strukturen består av fyra kolatomer och en syreatom. Carbon nummer 2 binds med syre atom kol nummer 5, som bildar en 5-medlem ringen.

Reaktioner

Elektronerna på alkohol (-OH) bunden till kol nummer 5 reagera med kol nummer 2, som utgör en eter (-COC-). Den omger strukturen. Väteatomen förlorade i reaktionen överförs till syre atom kol nummer 2, skapa en alkohol (-OH).

Fun Fakta

Fruktos kallades ursprungligen fruktos, på grund av dess förmåga att rotera planet polariserat ljus till vänster. Glukos, som är den andra komponenten av sackaros, roterar ljus till höger.

    Previous:nothing
    Next:hur man bygger en AC till DC-adapter
    
    Copyright © 2011 give2all.org