välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man hittar fotonen frekvens

Postad av : Magnus Ekblad

Fotoner är ett stort ljus eller elementarpartiklar som sänder ljuset. Ljuset är elektromagnetiska vågor. Photon frekvensen avser en egenskap hos sådana elektromagnetiska vågor. Frekvensen mäts i Hertz (Hz) räknar antalet perioder per sekund, där perioden är den tid (i sekunder) av ett helt våg. Du bör räkna fotonen frekvensen antingen från fotonen energi eller en ljusets våglängd med hjälp av grundläggande fysiska konstanter

Du behöver:.
Calculator. .


1
Skaffa den fysiska konstanta värden för beräkning av frekvensen beräkningar:
Ljusets hastighet (c)=299. 792. 458 m /s,
Plancks konstant (h)=4. 13566733E-15 eV s (1E-15 betecknar "tio i kraft -15").
2.
Bekanta dig med metriska prefix som normalt används för att representerar antingen mycket stora siffror (t. ex. fotonen frekvenser) eller mycket små (såsom våglängder). Prefix som används i detta exempel är:
"Tera (T) -" innebär omfattningen av 1E12
"Nano (n) -" innebär att omfattningen av 1E-9. .
3.
Dela ljushastigheten med våglängden att beräkna fotonens frekvens. Till exempel beräkna fotonen frekvens blått ljus med våglängden på 450 nanometer (nm):
Frekvens=299. 792. 458 (m /s) /450 E-9 m=6,66 Hz E14=666 E12 Hz=666 THz . Notera att 450 nm=450 E-9 m på grund av Prefixet "nano".
4.
Dela fotonen energi genom Plancks konstant för att beräkna frekvensen. Till exempel, om fotonen energi är 2,15 elektron volt (eV), sedan
frekvensen är 2. 15 eV /4. 13566733E "15 eV s=5,20 E14 Hz=520 E12=520 THz.

    Previous:nothing
    Next:blå hummer livscykel
    
    Copyright © 2011 give2all.org