välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar månen bana

Postad av : P-O Lennartsson

Månens bana följer en cirkulär bana runt jorden kallas en bana. Beräkning av månens position på sin bana vid en viss tidpunkt kräver att du vet vilken hastighet månen färdas. Det är förskjutning längs sin bana bäst uttrycks i grader, som i grader av en vinkel. För att beräkna månens förskjutning längs dess bana, måste du veta att månen tar 27,3 dagar att genomföra ett varv 360 grader

Du behöver:. .
Paper
Penna.
Gradskiva.
Räknare.


1.
Rita ett diagram av månen kretsar runt jorden. Gör detta genom att rita en cirkel som representerar jorden, en större cirkel runt jorden som representerar månens bana och sedan en mindre cirkel på omloppsbanor väg som representerar månen.
2.
Dra en rak linje från jordens medelpunkt till mitten av månen i diagrammet.
3.
Tänk på den tid som du önskar beräkna månens förskjutning längs dess bana. Till exempel kan du vill beräkna hur långt månen reser i sin bana i en vecka, eller sju dagar.
4.
Dela det antal dagar du skall beräkna med 27,3- -hur lång tid det tar för månen att fullborda ett varv

Exempel:. . 7/27. 3=0,256
5
Multiplicera din tidigare resultatet med 360 grader -. vinkelavståndet en komplett bana

Exempel=0,256 x 360 grader=92 grader

Denna beräkning berättar att i sju dagar, månen resa genom 92 grader av sin omloppsbana.
6.
Sätt den raka kanten på gradskivan längs linjen i diagrammet som ansluter månen till jorden. Rikta in mitt på den raka kanten med jordens centrum.
7.
Hitta de 92 graders mätning på gradskivan och göra en markering vid den punkten på cirkeln som representerar din månens bana . Observera att det inte spelar någon roll om du väljer en medsols eller motsols för din vinkel, eftersom det skulle variera beroende på utsiktspunkt titta på månens bana från rymden.
8.
Rita en annan månen vid att 92 graders prägel på ditt diagram och anslut den till jorden med en rak linje. Genom att jämföra de två månar i diagrammet kan du se nu månens förskjutning genom sin bana under sju dagar.

    
    Copyright © 2011 give2all.org