välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

vad är täthetsfunktionen?

Postad av : Magnus Ekblad

En täthetsfunktionen är en statistisk funktion som grafer sannolikheten för vissa händelser. Den vanligaste täthetsfunktionen är klockformade täthetsfunktionen av normal täthet. Varje sannolikhetsfördelning har två densitet kurvor

Typer av Densisty funktioner:. Kumulativ vsSannolikhet

En typ av täthetsfunktionen är en sannolikhet täthetsfunktionen (pdf). En pdf har möjliga värden för funktionen längs x-axeln (den horisontella en) och sannolikheten på y-axeln (den lodräta en). Till exempel skulle den pdf av höjd för vuxna hannar vara klockformad. Det skulle toppa på ca 5 meter 10 inches lång och har svans ut till ca 4 fot 6 inches och 7 fot 6 inches tall.

En kumulativ täthetsfunktionen (ED) har samma x-axeln, men y-axeln är sannolikheten för att vid denna punkt eller lägre.

Typer av täthetsfunktionen: kontinuerlig eller diskret

Både kontinuerliga och diskreta variabler densitet funktioner. I höjd var exempelvis variabeln kontinuerlig. Ett exempel på en diskret variabel är utbyggnaden av en tärning --- det kan vara 1, 2, 3, 4, 5 eller 6, men ingenting annat. Pdf av utbyggnaden av ett dö skulle vara en rak linje på 1 /6, eftersom varje nummer är lika sannolika. Den CdF skulle se ut som en serie av steg på 1 /6 för 1, 1 /3 för 2 och så vidare upp till 1 för 6, eftersom varje rulle blir 6 eller mindre.

Betydelse

Betydelsen av densitet funktioner är att de ger dig möjlighet att berätta mycket om en sannolikhetsfördelning från en enda graf. Du kan avgöra vad de vanligaste värdet är, vad de mest extrema värdena och de grova sannolikheten för något värde.

    utvalda artiklar
      
      Copyright © 2011 give2all.org