välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

livscykel turbellaria

Postad av : Jonathan Nyberg

Turbellarians är nonparasitic plattmaskar. Eftersom de inte har att infektera värdar, deras livscykler är relativt enkla. De flesta saknar larver som parasiter plattmaskar behöver för att få tillgång till sina värdar

Fission

Många turbellaria, särskilt planarians kan reproducera sig asexuellt genom att helt enkelt bromsande deras kroppar tills de två delar åtskilda. Varje del regenererar då den saknade delen. Även enkla, är denna form av mångfaldigande inte att föredra.

Kopulation

Trots att de flesta turbellaria är hermafroditiska de inte själva befrukta. De para sig och varje medlem av paret donerar spermier till den andra.

Gödsling

Efter parning ett eller flera befruktade ägg inneslutna i ett skyddande kokong som fästs på underlaget med en kort stjälk.

Ägg

De embryon konsumera äggulan som kan vara antingen ligger i ägget sig eller i speciella celler som ingår i kokong.

Kläckning

Mest turbellaria lucka som ungfisk som liknar små vuxna, men saknar fungerande fortplantningsorgan.

    
    Copyright © 2011 give2all.org