välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

Hur hjälper geometri fysik?

Postad av : Ulf Friberg

Fysik syftar till att förklara, beskriva och förutsäga naturfenomen. Det är en framgångsrik vetenskap eftersom folk har skapat modeller för att göra problemlösning hanterbar. Geometri hjälpmedel modellering eftersom det beskriver egenskaperna för verkliga saker:. Storlek, form, yta, läge, angle. It även formler för att beräkna olika funktioner som volymen av en låda eller ytan av en sfär

Modeller

För att förstå saker, fysiker modell dem. Detta innebär strippning en situation ned till sina väsentliga drag och symptom liknande dem med geometriska objekt. Du frågar sedan matematiska frågor, såsom hur snabbt det går, där börjar det, eller hur mycket väger den. Om modellen är bra, kan du prova idéer ut på det, och det kommer att ge dig svar som stämmer med verkligheten. Till exempel vill du veta hur jorden kretsar kring solen. För detta behöver du inte veta att solen är varmt, eller att jorden har oceaner och berg. Allt du behöver är massor, avstånd, hastighet och riktning. Du sluta med två punkter, en som går runt den andra på en elliptisk bana. Om du vill veta var jorden kommer att vara i tre månader, plugga dagen i en ekvation.

En dimension

Endimensionell fenomen hända i raka linjer. En stor staty, till exempel, kan utöva ett ton kraft på golvet. För att det ska vara stabil, har ordet för att utöva samma kraft i motsatt riktning. Kraften av statyn kan representeras av en lång pil som pekar nedåt. Den kraft som golvet har en pil som går upp. De två pilarna har exakt samma längd, sina styrkor avbryta och statyn inte flytta. Om statyn sätter mer kraft än golvet gör, kraschar det igenom den.

Två dimensioner

När du har områden, vinklar och former, du är i sfären av två dimensioner. Det blir mer intressant. Här har kägelsnitt --- cirkel, ellips, parabel, hyperbel --- ge oss användbara exempel på tvådimensionella figurer. Till exempel följer banan för en kula en parabel, liksom kurvan för ett teleskop spegel. Om du vet vinkeln på en stege som vilar på en vägg, då kan du använda trigonometri, matten av rätt trianglar för att beräkna den kraft stegen är att sätta på den.

Tre dimensioner

Om du går i utrymme, det är tre dimensioner. Nu kan du få densitet, volym och realistisk rörelse. Alla principer från i en-och två-dimensionella modeller gäller fortfarande. Tre dimensioner kan du räkna ut vridmoment du gälla när du skruva av en pop mössa, eller bestämma de krafter som verkar i en tornado. Att hålla reda på tre dimensioner betyder mer komplexitet. Till exempel några problem som är lättare att göra i kartesiska koordinater, en del behöver sfäriska koordinater, och vissa behöver cylindriska koordinater.

Unreal Spaces

Du kan fortfarande använda geometri, även om utrymmet är inte verkligt. I exempelvis termodynamik, tomt du ett diagram över tryck kontra volym för vatten. Vanligtvis när trycket går upp, kommer ner volymen, men det kan hända i plötslig sätt, t. ex. när vattnet kokar in ånga eller fryser till is. Denna graf har en kurva på den, och den täcker ett område. Du kan göra kalkyl på kurvan, och få relevant information från området, men det är en abstrakt idé.

    
    Copyright © 2011 give2all.org