välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

manliga och kvinnliga skådespelare i matematik & naturvetenskap

Postad av : Camilla Näslund

Enligt Harvard University's Elizabeth Spelke, män och kvinnor visar ingen skillnad i deras inneboende anlag för matematik eller naturvetenskap. I sin artikel publicerad i "amerikansk psykolog," Spelke avvisar flera aspekter av myten om att män överträffar kvinnor i dessa ämnen

ursprung Myth

Det antas att män är bättre än kvinnor på matematik och naturvetenskap uppstod eftersom fler män än kvinnor studerar fysik och teknik, och eftersom universiteten sysselsätter fler män som matematik, naturvetenskap och teknik professorer.

Lärstilar

När vi granskade tusentals studier fann Spelke fler likheter än skillnader i hur manliga och kvinnliga spädbarn lära sig om mekaniska relationer mellan objekt. Hon fann också få bevis som stödde hävdar att flickor utmärka sig i att lära sig om människor och känslor.

genetiska skillnaderna

Spelke s studie visar att män och kvinnor visar lika fallenhet för kompetens som innefattar kärnan tankeprocessen i matematik. Det faktum att båda könen har liknande förutsättningar för matematik trodde tyder på att inga genetiska skillnaden är på jobbet.

    Previous:nothing
    Next:baseball matematik projekt
    
    Copyright © 2011 give2all.org