välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

Vikten av försäkringsmatematik

Postad av : P-O Lennartsson

Utan det gäller försäkringsmatematik inte skulle finnas någon försäkringsbolag. Försäkringsbolag, trots dålig press att de ibland tar emot, kan göra bra saker. De tillåter människor att samla resurser och planera för det ofattbara. De gör det möjligt för eventualiteter som inte kunde hanteras av en vanlig människa

Risk

Det första som aktuarie gör är att lista ut hur stor risk är inblandad i en viss kund. Om en person bedöms som alltför vanskligt då aktuarien rekommenderar att de inte försäkrade. Om detta system inte fungerade då försäkringsbolaget inte skulle kunna tjäna pengar.

Nödvändighet

Utan försäkringsbolag skulle det vara mycket svårt för en vanlig människa att handskas med katastrofala eller slumpmässiga händelser. Bilolyckor är en del av vår kultur, liksom flygolyckor och naturligt fenomen. Försäkringsbolagen faktor sannolikheten för dessa händelser i de kurser som de tar ut. I händelse av att något händer den justerade skattesatser ger dem möjlighet att täcka sina kunder.

Pensioner

aktuarier ansvarar också för att fastställa utbetalningar för pensioner. Om en person skulle leva för länge eller pension var för höga så skulle företaget gå i konkurs. Så för att pensionerna är livskraftiga, något som många människor är beroende av, är aktuarie yrket av avgörande betydelse.

Andra typer av försäkringar

Actuaries inte bara möjligt för överlevnad livförsäkring, de är också ansvariga för vissa typer på kort sikt försäkring. Kortsiktiga försäkringar påverkas av många variabler som arbetar med människor såväl som externa händelser.

Criminal Domen

Vissa stater använder aktuarier för att bestämma straff av brottslingar. Detta är i linje med variabler och praxis aktuarie. De använder människonära variabler såsom smärta, lidande, skador och minskar i livskvalitet för att bestämma längden på meningen och svårighetsgraden av böter.

    Previous:nothing
    Next:vikten av att lära matematik
    
    Copyright © 2011 give2all.org