välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar en geometrisk ackord

Postad av : Magnus Ekblad

En geometrisk ackord är en linje som förbinder två punkter på en kurva eller en cirkel, enligt MathOpenRef. com. Beräkna en geometrisk ackord är måttligt lätt tack vare en särskild matematik formel som bygger på Pythagoras sats, en välkänd formel för beräkning av vinklar inom former
1.
Bestäm radien av den cirkel och det vinkelräta avståndet mellan ackord och centrum av cirkeln. Label dessa siffror "r" för radie och "d" för avstånd.
2.
Square avståndet från ackord till centrum (d kvadrat) och subtrahera detta antal torget radien (r kvadrat). Beräkna kvadratroten av produkten.
3.
Multiplicera resulterande talet med två. Produkten är längden på den geometriska ackord.

    
    Copyright © 2011 give2all.org