välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

Hur förorenar kartong?

Postad av : Jan-Olof Stoor

Föroreningar från papp

Kartong produktion producerar de flesta av föroreningar i samband med kartong. När produkten är tillverkad, är träd huggs ner och och förvandlas till en massa som skapar svaveldioxidutsläppen. Svaveldioxid löser sig i vatten ånga och släpps ut i atmosfären, där den ansluter med andra gaser för att skapa sulfater. När alltför många som är i luften, kan sulfater vara skadligt för människor och deras miljö.

Föroreningar från befintliga Kartong

Befintliga kartong är biologiskt nedbrytbart och innehåller inga giftiga komponenter, vilket gör det säkert att kasta. Men det är viktigt att komma ihåg vad som händer med kartong efter att den slängs. Kartong som flyttas till deponier tar upp plats i flera år tills den är helt sönder. Kartong som förbränns avger koldioxid och andra föroreningar i atmosfären. Dessa växthusgaser kan bidra till klimatförändringar, enligt United States Environmental Protection Agency.

Minska Papp-Based Pollution

Det bästa sättet att minska kartong-baserade föroreningar är att återvinna kartong produkter, antingen genom att återanvända dem på hem eller bryta ner dem och ta dem till en återvinningscentral. Ren, kan torka wellpapp produkter återvinnas till nya kartong objekt. Denna process frigör en mycket liten mängd av föroreningar jämfört med att göra ny kartong.

    
    Copyright © 2011 give2all.org