välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

regler signifikanta siffror i matematik

Postad av : Jonathan Nyberg

signifikanta siffror är siffror i ett antal anses riktig. Den "sanna" värdet av ett antal bedöms vara inom hälften av enheten i de avlägsnaste rätt siffra. Till exempel motsvarar 2,3 en "sann" värde mellan 2,35 och 2,25. Reglerna för signifikanta siffror varierar beroende på om du gör tillägg eller multiplikation, med stockar eller kraften i ett nummer, eller använda exakta siffror eller uppskattningar.

inte är zero

Alla som inte är zero är betydande. Till exempel har antalet 354 tre signifikanta siffror.

Zeroes mellan icke-zero

Alla nollor mellan icke-zero är betydande. Till exempel har antalet 3. 054 fyra signifikanta siffror.

Nollor till höger om decimalkommat

Alla nollor till höger om decimaltecknet är betydande. Till exempel har 3,00 tre signifikanta siffror, och 2. 500x10 ^ 4 har fyra signifikanta siffror.

Nollor till vänster om decimalkommat

Alla nollor till vänster om en skriftlig decimaltecknet är betydande. Det är vad decimalkommat innebär. Dess frånvaro innebär att nollorna inte är betydande. Till exempel 1. 400. har fyra signifikanta siffror medan 1. 400 har två. Om du ville ange tre signifikanta siffror, skulle du skriva det som 1. 40x10 ^ 3.

Signifikanta siffror av exakta siffror

exakta siffror har i praktiken ett oändligt antal signifikanta siffror. Till exempel är formeln för kinetisk energi (1 /2) mv ^ 2. Den hälften koefficienten är exakt.

Signifikanta siffror Före drift och efter

Resultatet av addition och subtraktion kan inte ha mer decimaler än den minst precisa talet i beräkningen. Till exempel har 1. 001 + 45 + 11,02 skall avrundas till 1. 056 sedan 45 och 1. 001 är precisa bara till dem plats. Resultaten av multiplikation och division räknar signifikanta siffror i stället för platser av precision. Till exempel, x 3,00 25 skrivs som 75 inte 75,0 för att 25 har endast två signifikanta siffror.

Signifikanta siffror av stockar

Loggar har så många decimaler som är betydelsefulla eftersom det finns signifikanta siffror i sin argumentation. Till exempel, log (3. 000x10 ^ 4)=4,4771 och log (3. 0x10 ^ 10)=10. 48. Eftersom 3. 000x10 ^ 4 har fyra signifikanta siffror i alla, har 4,4771 fyra decimaler (och fem signifikanta siffror i alla). Sedan 3. 0 har två signifikanta siffror, 10,48 har två decimaler.

Signifikanta siffror om Exponentiellt Operations

Om underlaget är exakt, har makten i ett antal lika många signifikanta siffror som exponenten har decimaler. Till exempel 10 ^ 0,301=2,00. Om exponenten är exakt och underlaget är inte, har resultatet så många signifikanta siffror som argument. Till exempel kvadratroten av 4. 00 är 2,00.

    Previous:nothing
    Next:historia molekylär geometri
    
    Copyright © 2011 give2all.org