välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

Skillnaden mellan atomer och joner

Postad av : Valon Istrefi

Atomer och joner minut och grundläggande partiklar av all materia. Kemiska reaktioner baseras på sammansättning och växelverkan med atomer ansvarar för att bygga inställningarna på din fysiska miljön

sammansättning

Atomer är uppbyggda av en elektron moln som omger en proton och neutron kärna. Olika atomer som har samma antal protoner har förts samman element. Molekyler beskriva grupper av två eller flera atomer. Joner är en typ av atom eller molekyl som har förlorat eller vunnit elektroner.

Charge

Elektroner bära en negativ laddning, medan protoner är positivt laddade. Neutroner har ingen laddning. Atomer som har samma antal protoner och elektroner är inte laddat. Joner har positiv eller negativ laddning på grund av olika antal elektroner och protoner i atom eller molekyl.

Stabilitet

neutrala atomer är relativt stabila på grund av deras brist på laddning. Jonisering hänvisar till processen av neutrala atomer vunnit eller förlorat elektroner blir joner. Joner är sällan åtskilda från varandra. De attraheras till joner av motsatt laddning

Compounds

Kemiska föreningar innehålla minst två separata delar. Kemiska föreningar form ibland när oppositely laddade joner träffas och hålla ihop.

Obligationer

Atomer hålls ihop av kärnkraft och elektromagnetisk kraft. Enstaka atomer kan dela elektroner för att bilda kovalenta bindningar som molekyler. Naturligtvis joniska obligationer beskriva joner som dras till varandra av motsatt laddning.

    
    Copyright © 2011 give2all.org