välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

vindhastighet vs lufttryck

Postad av : Jan-Olof Stoor

Vindhastighet och lufttryck, även kallad lufttryck, är nära besläktade. Wind är skapad av luft som strömmar från områden med högre tryck till områden med lägre tryck. När lufttrycket skiljer sig mycket över en liten sträcka, kommer kraftiga vindar resultera

Fysik

i tryck dividerat med förändringen i avstånd är känd som tryckgradienten. Tryckgradienten kraft är en av de grundläggande drivkrafter väder i atmosfären. Är

Hurricanes

Vindhastighet och barometertryck de viktigaste indikatorerna på orkanstyrka. Den höga vindar i en orkan beror på de extrema lågtryck i centrum av stormen. När trycket i en orkan droppar, högre vindhastigheter kommer snart.

Tornados

våldsamma vindar av en tornado överensstämmer med en mycket lokal press minimum.

Corioliseffekten

När luften strömmar ur högt tryck mot lågtryck över långa avstånd, kommer jorden roterar under den, vilket gör att luften som ska böjas. Detta är känt som Corioliseffekten och är därför stormar blåser medsols på norra halvklotet och moturs på södra halvklotet.

Hitta Lutningar på karta

meteorologer ofta kommer att visa en karta över barometertryck för att förklara den nuvarande och prognos väder. Anywhere med många linjer förpackas tillsammans indikerar en stor tryckgradient och därför starka vindar. Områden där linjerna är mycket långt kommer att ha mycket lätta vindar.

    
    Copyright © 2011 give2all.org