välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

kemiska formeln för propan

Postad av : Jeanette Morales

Propan är en gas som kommer från fossila bränslen och används för matlagning och uppvärmning. Analysen visar att det är helt i kol och väte, dess grundläggande formel C3H8

Formel Förädling

Carbon kan binda till sig själv. I propan, slutet kol obligationen till tre väten och en central kol. Den mellersta kol fäster två väten. Resultatet är CH3-CH2-CH3. Det enklaste sättet detta kan skrivas har väte /kol-till-vätebindning vinklar på 90 grader (figur 1).

Vinkel

nittio grader är dock fel. Vinklarna mellan atomerna faktiskt 109-1/2 grader (tetraeder). Ritning detta blir propan formel ett zig-zag struktur (Figur 2)

Tre Mått

Molekyler är tredimensionella. Atomer kopplad med en obligation, om obegränsad annars kan rotera runt att Bond. Propan därmed kan bilda ett oändligt antal "i-mellan strukturer. "

Energi Överväganden

Eftersom atomer är laddade, måste repulsions vara den bästa energi ståndpunkten har väteatomerna fördelas på olika kolväten

kemisk reaktivitet

Inte alla väten är kemiskt likvärdiga. . De två väten på kol två är i en annan miljö än de på kol ett och tre. väten på kol två är mer reaktiva.

    Previous:nothing
    Next:den kemiska formeln för pyrithione
    
    Copyright © 2011 give2all.org