välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar pumpeffekt

Postad av : Jonathan Nyberg

Pumpeffekt uttrycks i enheten watt-mer specifikt, kilowatt. Den faktiska beräkningar av pumpeffekt är enkla när alla de variabler som är inblandade identifieras. Vissa provningar eller beräkningar kan behöva utföras för att avgöra vissa variabler såsom flödeskapacitet och tätheten av vätska. Mätningen på differens huvudet bör anges i pumpen handbok och allvar mätningen är alltid konstant

Du behöver:.
Calculator


1
. . Identifiera flödeskapacitet (i m3/timme), tätheten av vätska (i kg/m3), och mätning för differentialdiagnos huvudet (im). Mätningen av allvar är konstant (9,81 m/s2). Dessa siffror är avgörande för att fastställa pumpeffekten (Ph, mätt i kW).
2.
Multiplicera flödeskapacitet med densiteten av vätskan, den konstant för allvar och mätning för . . skillnaden huvud
3
Dela det värde som erhålls i steg 2-där du multiplicerat allvar och alla variabler-med 3,6 miljoner. Resultatet utgör pumpen kraft för just din pump, mätt i kilowatt.
4.
Dela pumpen makt genom pumpen effektivitet om du vill bestämma axeleffekt av pumpen.

tips och varningar


  • kg/m3 mätningen hänvisar "3" till kubik.
    Previous:nothing
    Next:vad är mjölksyra jäsning?
    
    Copyright © 2011 give2all.org