välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

elektrisk ledningsförmåga teori

Postad av : Camilla Näslund

Elektrisk ström består av laddningar i rörelse. Tillämpning av spänning gör att avgifterna att flöda på ett korrekt sätt inuti ledande material. Inte alla material kan bära elektrisk ström. Elektrisk ledningsförmåga teori handlar om studiet av vilka som kan och vilka som inte kan

Theory

fasta material som kan bära elektrisk ström har atomer med yttre elektroner som är fria att röra sig genom hela längden av materialet, trots att de inte lätt kan lämna den . Material där elektronerna är bundna till atomerna så att de inte har möjlighet att flytta inte kan bära ström.

Ledare

Ledare har många fria elektroner, och så kan leda elektricitet mycket bra. Exempel är metaller såsom koppar, silver och järn. Inte alla metaller genomföra samma, de bästa inkluderar silver, koppar och guld

Isolatorer

Isolatorer har liten eller ingen fria elektroner, och så är dåliga ledare. . De kan användas till kläder, kruka handtag, och golvbeläggningar. Exempel är ull, plast och trä.

Semiconductors

halvledare som kisel eller germanium inte har så många fria elektroner. De utför antingen isolatorer eller ledare när ett elektriskt fält tillämpas.

Supraledare

Vanligt Ledaren har ett motstånd mot flödet av avgiften, men supraledare inte. När en ställs in i dem, behöver de inte ett batteri eller någon annan spänningskälla att behålla den.

    
    Copyright © 2011 give2all.org