välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

om TIG-svetsning

Postad av : Annika Hultén

TIG (TIG) svetsning är en typ av bågsvetsning. TIG-svetsning är annorlunda än de flesta ljusbågssvetsning processer eftersom elektroden inte förbrukas. TIG-svetsning anses vara svårare än andra ljusbågssvetsning processer på grund av de snävare toleranser som krävs

wolframelektroden

TIG-svetsning används en wolframelektroden att leda ljusbågen på arbetsstycket. Tungsten har en mycket hög smältpunkt och inte smälter vid svetsningen.

Skyddsgas

TIG-svetsning kräver användning av en skyddande gas för att driva luften bort från svetsen. Argon är oftast används som skyddsgas för TIG-svetsning

fyllnadsmaterial

Eftersom elektroden inte tillhandahåller fyllnadsmaterial som andra ljusbågssvetsning processer har ett separat svetstråd eller tråd som ska användas om tillsatsmaterial är behövs för att slutföra svetsen.

sändmetoden

push metoden är bäst för att placera elektroden. Elektroden hålls på en 10 -. Till 15-graders vinkel från vertikalt och pekade mot den riktning som svetsen

TIG svetsteknik

Svetsaren använder elektroden för att skapa en liten behållare av smält metall och sedan skjuter metallen framåt med elektroden i en cyklisk rörelse, lägga tillsatsmaterial som behövs.

    Previous:nothing
    Next:elektrisk ledningsförmåga teori
    
    Copyright © 2011 give2all.org