välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

typer av skogar

Postad av : Stefan Svensson

Olika länder och forskare klassificera träd i enlighet med sina egna system, till exempel genom höjd, klimat eller dominerande träd typ. Ett enkelt sätt att klassificera skogarna är enligt deras latitud, vilket inkluderar tropisk, boreala och tempererade skogar, även om dessa klassificeringar är mycket breda och omfattar många skogstyper inom dem

tropisk regnskog

Dessa skogar är belägna runt ekvatorn, så träden får värme hela året. Regnskogar får massor av regn. De är rika på biologisk mångfald.

Mangroveskogar

mangroveskogar växer i tropiska och subtropiska i leriga, översvämmad jord i saltvatten områden. Det finns mangroveskogar i Puerto Rico och Florida.

Tempererat Forest

tempererade skogar finns i hela världen i tempererade breddgrader. De är ofta lövträd, vilket innebär att de förlorar det lämnar varje år och växer dem tillbaka på våren.

Boreala skogar

Boreala skogar, som också kallas taiga, är de som växer precis under tundran regioner där de upplever stränga vintrar. Består huvudsakligen av barrträd växer de i den norra breddgrader i Nordamerika och Eurasien.

Fjällnära skogen

Fjällnära skog är också känd som moln skogar, som får de flesta av deras fukt från dimma och dimma. Dessa skogar finns i höga höjder, så att de växer i tropiska, subtropiska och tempererade zoner lika.

    
    Copyright ©2011