välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

Hur mycket väger jorden?

Postad av : Magnus Ekblad

Vikten av jorden inte kan bestämmas med hjälp av en skala, därför är det mer korrekt att fråga vad massan av jorden. Vikten är i förhållande till gravitationsfält. Vikt av ett föremål på jorden skiljer sig från sin tyngd på månen. Massan av ett objekt är konstant, oavsett gravitationsfält. Om man antar att vikten av jorden skall beräknas i jordens gravitationsfält, kommer massa lika vikt

Överväganden

Vikten av Jorden är inte beräknas genom att jorden på en skala, utan beräknas det genom att observera den gravitationella attraktionen mellan objekt. Newton upptäckte att alla föremål har dragningskraft på objekt runt den, vilket gör att andra objekt att flytta
Förutsatt att objekten är sfäriska, som jorden och solen är ekvationen att lista den kraft gravitationskraften:
F=G * ((M1 * M2) /R2)
Var:
F=gravitationskraften
G=gravitationskonstanten lika med 6. 67259 x 10 ^ -11 m ^ 3 kg ^ -1 s ^ -2
M1=massan av ett objekt 1
M2=massan av ett objekt 2
r=avståndet mellan de två sfärerna
gravitationskonstanten första hänvisade till Newton, i förhållande till hans lagar som behandlar allvar. Enheterna är förknippade med gravitationskonstanten är nödvändiga för att radera ut enheterna i ekvationen som anges ovan, avstånd kubik (i meter ovan), massa kvadrat (i kg ovan) och tid squared (anges i sekunder ovan)

. Storlek

Under 2000, fysiker vid University of Washington beräknad vikt Jorden för att vara 5. 972 sextillion ton.

Funktioner

Vikten på jorden beräknas med hjälp av en torsionsvåg. En torsionsvåg är som används för att registrera gravitationell rörelsen i objekt. Den första användes för att mäta vikten på jorden på 1800-talet. Förskott till vridning saldon under åren har ökat riktigheten i beräkningen av vikten på jorden.

Teorier /Spekulationer

På grund av framsteg inom enheter, såsom torsionsvåg, och i vetenskapliga metoder, forskare tror att det är mindre noggrannhet i samband med accepterade vikt jorden i slutet av 1990 än det fanns även 10 år tidigare.
Framsteg som har gjorts av University of Washington fysiker är mer exakt än tidigare beräkningar, som hade jorden som väger in på 5,978 sextillion ton. Men de framsteg väcker frågor att ytterligare vetenskapliga metoder och mätinstrument, såsom torsionsvåg, är möjliga och sannolika.

Betydelse

Att känna tyngden av jorden är nödvändig för beräkning gravitationskonstanten. Gravitationskonstanten används för att avgöra hur mycket gravitationskraften mellan två objekt. Gravitationskonstanten är en av de tre viktigaste konstanter i vetenskapen, på grund av deras roller i andra beräkningar. De övriga konstanter är ljusets hastighet och Plancks konstant (relaterad till kvantfysik).

    
    Copyright © 2011 give2all.org