välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

vad är primära roll fotosyntes?

Postad av : Camilla Näslund

Fotosyntes genererar sockermolekyler från vatten, koldioxid och solljus. I många ekosystem är fotosyntesen mekanismen för primärproducenter att skapa den näring och energi transporteras till andra levande delar av ekosystemet

Reaction för fotosyntes

I fotosyntesen, sex vattenmolekyler och sex kol molekyler koldioxid i närvaro av ljusutbyte en socker molekyl och sex molekyler syrgas .

Stages of Fotosyntes

Fotosyntesen är ofta uppdelat i två skeden, ljuset reaktioner och den mörka reaktioner som motsvarar den roll ljuset spelar i varje etapp.

Light Reaktioner

I ljuset reaktioner fotosyntetiska pigment använder ljus för att vitalisera elektroner, som sedan tillåter syntes av energirika molekyler till bränsle den mörka reaktioner. Denna process kallas ofta photophosphorylation.

Dark Reaktioner

I mörkret reaktioner är koldioxid-"fast" att producera glukos. Denna cykel kräver en insats av koldioxid från miljö och energi som tillhandahålls av energi molekyler skapas i ljuset reaktioner. Processen av kol fixering kallas Calvincykeln.

Fotosyntetiserande organismer

Växter är bland de mest kända fotosyntetiserande organismer, men många protister (såsom alger och dinoflagellater) och bakterier (t. ex. cyanobakterier) också utföra fotosyntesen.

    Previous:nothing
    Next:honung grävling fakta
    
    Copyright © 2011 give2all.org