välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

vad som finns i ett block i det periodiska systemet?

Postad av : Jan-Olof Stoor

Det periodiska systemet kan delas in i block av element utifrån omloppsbanor den högsta energin elektronen. Dessa block är märkta "s-block", "p-block", "d-block" och

elektronkonfiguration

Elektroner upptar energi nivåer i en atom från nivån lägsta energi till nivån för högsta energinivå. Detta arrangemang bestämmer kemiska egenskaper elementet.

S-Block

Den högsta energin elektron i s-blocket element är i S omloppsbanor. Detta block innehåller väte, alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller.

D-Block

d-blocket i periodiska systemet innehåller övergångsmetaller. Dessa element har sin högsta energi elektron i d-orbital.

P-Block

Grupper 13 till 18 innehåller en blandning av icke-metaller och metaller på höger sida av det periodiska systemet. Den högsta energi elektron i dessa element finns i p-orbital.

F-Block

F-blocket element är vanligtvis bort från det periodiska systemet så att den tabell som ska bättre kondenseras. Dessa element är kallade lanthanoids och actinoids och har sin högsta energi elektron i F-orbital.

    
    Copyright © 2011 give2all.org