välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

vad är massan och ansvarar för protoner?

Postad av : Ulf Friberg

Atomer gång var tänkt att vara det minsta byggstenarna i universum, tills det upptäcktes att även de var konstruerade av byggstenar av sina egna. Dessa byggstenar är protoner, elektroner och neutroner, och med vetenskapliga framsteg har man upptäckt att alla dessa har sina egna unika egenskaper samt

Mass

Massan av en enskild proton är 1. 672621636 (83) I-10 (-27) kg. Den kollektiva massan av protoner i en atomkärna är ungefär detsamma som massan av alla neutroner. Av alla vikten av en atom, är mer än 99 procent av massan finns i kärnan, och därför är nästan hälften av massan av en atom består av protoner. Massan av en proton är cirka 1. 860 gånger mer än massan för en elektron.

Charge

ansvarar för protonen är en positiv laddning. Den atomkärnan består av positivt laddade protoner och negativt laddade neutroner. Den positiva laddning som bärs upp av en proton kallas en elementarladdningen, den exakta motsatsen till den negativa laddningen som bärs upp av en enda elektron. Det kallas en elementär avgift eftersom det är teoretiskt minsta laddning som möjligt. (Detta har sedan visat sig felaktigt med två undantag-Kvarken och quasiparticle). En sak som aldrig har bevisats fel är dock att avgiften är en konstant. Oavsett omständigheter som inbegriper saker som temperatur och tryck och till och med tid, elementarladdningen av en proton kommer inte att ändra.

Mätning Charge

elektrisk laddning i en atom har mätts genom ett antal olika metoder, bland annat Josephson och vonKlitsing konstanter. Dessa metoder mäter effekter som tillämpningar av spänning doser och, när det gäller det senare, magnetiska fält. Faradays metoden är ett sätt att mäta ansvarar för protonen där elektrisk ström och mäta mängden av den avgift som leds genom en tråd. Det första experimentet av detta slag inblandade analys av silver insättningar kvar efter en noggrant kontrollerad elektrokemisk reaktion. Även mätningen av Faraday konstant ersatts med användning av Coulombs (den internationellt accepterade beteckningen för en elektrisk laddning) är Faraday konstant fortfarande används i stor utsträckning inom elektrokemi.

Betydelse

Sedan som sköts av protonen är positivt, antalet protoner mot elektroner i en atom är viktig för att bestämma ansvarar för atom. Det finns en atom som bara har en enda proton och ingen neutroner: väte. Som en neutron har inga egentliga elektriska laddningen, är den enda kostnad av väte som tillhandahålls av den gemensamma protonen. På grund av denna sammanslutning, är termen proton ibland används synonymt med begreppet vätejon.

Överväganden

En förändring under uppsikt av en atom kan göra atomen instabil. Vätgas är särskilt utsatta för denna förändring, som kallas jonisering. När en atom har joniseras, kan den påskyndas av elektroniska eller magnetiska fält. Detta är en process som kan användas i kärnkraftverk, i produktionen av partikelstrålning. Under denna process är en positivt laddad proton kvar, och kan bli en fara för levande vävnad. Processen förekommer också naturligt, men högt uppe i atmosfären där den inte framställer en fara för djur, människor och växter vävnad.

    Previous:nothing
    Next:Hur flyger en frukt reproducera?
    
    Copyright © 2011 give2all.org