välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

timmer skallra orm information

Postad av : Charlotte Wannberg

Timber skallerormar (Crotalus horridus) är medlemmar i näsgropsormens familj, och en av de få skallerormen arter funna öster om Mississippi i USA. Som sådana har de utvecklat ett skräckinjagande rykte på många områden, där människor ofta döda dem. Timber skallerormar är listade som utrotningshotade i flera stater

Identification

Nå längder upp till 5 meter, timmer skallerormar är ofta bland de största ormar i deras geografiska räckvidd. Du kan identifiera dessa ormar som deras tjock organ, mörka crossbands (över antingen en grå eller brun bakgrund), trekantigt och skallror.

Geografi

Timber skallerormar finns i stora delar av östra USA, från New Hampshire i norr till Texas i söder.

Habitat

Timber skallerormar föredrar glest befolkade områden, vanligtvis steniga lövskogar i norra skalan av deras livsmiljö och lågt liggande träsk i södra sortiment.

Diet

Timber skallerormar använda potent gift att immobilisera byte. De normalt äter gnagare och andra små däggdjur, och ibland attackera fåglar och groddjur.

Fun Fakta

Varje gång skallerormar timmer ömsar skinn (vanligtvis ungefär en gång varje eller vartannat år), de lägger ett segment till sina skallror.

    
    Copyright © 2011 give2all.org