välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

skallra orm livscykel

Postad av : Valon Istrefi

Det finns 16 arter av ormar skallra. De finns i hela USA, men många är koncentrerade i sydväst. Alla är giftiga, och har en mycket tydlig varning när rovdjur kommer för nära, de gör ett rasslande ljud med skramlar i slutet av deras svansar. Rattle ormar kan leva upp till 30 år i fångenskap, men de i naturen dör långt tidigare på grund av rovdjur och olyckor

Parning

Rattle ormar könsmogna vid tre år, och parar på våren. De reproducera vartannat år.

Född

Rattle ormar föder levande ungar. Den kvinnliga Ormen bär äggen inne i hennes kropp i 90 dagar efter befruktningen. Då äggen kläcks och ormar barnet föds.

Young Snakes Rattle

Rattle ormar är ca 10 inches vid födseln, och mycket giftiga. De har inte skramlar när de föds.

Ur boet

Om mindre än 10 dagar, barnet skallra ormar är ute på egen hand. Under de första 10 dagarna utgjuta ormar deras hud och får sin första skallra.

Faror

Unga ormar ofta lever inte genom sina första år. De är lätt byte för fåglar och andra djur, och kan ha svårt att hitta mat.

    
    Copyright © 2011 give2all.org