välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar medelvärdet av en Matlab array

Postad av : P-O Lennartsson

MATLAB arrayer visar en rad mätningar används för att bestämma avstånd, dimensioner och andra siffror för en viss vektor uppsättning. Vanligtvis vektorer kommer i sekvenser av tre och en MATLAB matrisen kan snabbt avgöra dessa led värden för ett stort antal vektorer på en gång. När du har en rad framför dig, att beräkna medelvärdet är enkelt och kan göras på några sekunder med en miniräknare. Det enda tråkiga delen för att beräkna medelvärdet av ett MATLAB matrisen är att det kommer att ta längre tid att beräkna medel för en matris med många vektorer.
1
Summera värdena i vektorn som. . . Exempel: Om antalet är 4, 7, 7, sedan 4 + 7 + 7=18
2
Dela det värde som erhålls i steg 1 genom antalet tal i Vector. . set (vanligtvis 3). I exemplet ovan, 18 /3=6. Medelvärdet för vektorn som i steg 1 skulle vara 3,0.
3.
Upprepa denna procedur för varje vektor som i MATLAB matrisen.

    
    Copyright © 2011 give2all.org