välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

USDA Forest Service träd definition

Postad av : Stefan Svensson

De flesta människor har en generell förståelse för vad ett träd är, men det finns vissa växter som är mycket likt ett träd. Forskare behöver en tydlig definition av vad ett träd är så att de kan kategorisera och studera växter lättare

Du behöver:. .
Skalkniv
Lödkolv och 2 procent silver.
Elektriker band.
Digital multimeter.
Ersättning sol glas.

Tree Definition

"Ett träd är en stor, lång livslängd, perenner, fackindelade, Woody, sprider, väggelement växt", enligt en publikation noterat på United States Department of Agriculture Forest Service hemsida.

Plant

Ett träd är en växt, som är en flercelliga organismer som använder fotosyntes och har cellulosa cellvägg.

Perenn

"Perenna" innebär att träden fortsätter att växa varje år.

Woody

"Woody" innebär att träd innehåller träfiber, gjorde en hård substans mestadels av xylem.

Ömsning

"Ömsning" innebär att träd släppa gamla löv, frukt, blommor, kottar, eller nålar för att göra plats för nya. Avgivande kan ske under vissa tider på året (särskilt höst) eller successivt under året.

    
    Copyright © 2011 give2all.org