välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar utspädningsfaktor

Postad av : Magnus Ekblad

Spädningar är viktiga i allt från blandning kemiska reaktioner att blanda din favorit drinkar. Termen "utspädning" gäller att arbeta med lösningar, som vanligen består av vatten med något löst i den, som salt, socker eller alkohol. Att späda lösning innebär att minska koncentrationen av upplösta ämnen. Exempelvis kan du ha tio procent vikt per volym (w /v) lösning av salt vatten. Om du lägger till rent vatten att denna lösning, w /v salt kan falla till 7 procent. I detta fall har lösningen spätts.

I enklaste form är en utspädningsfaktor ett förhållande som uttrycker hur mycket en viss volym lösning späds när den läggs till en volym av rent vatten. Beräkna det genom att dividera provets volym av den totala volymen av provet plus att späda vattnet
1
skriva ekvationen:

Spädningsfaktor=provvolym /(volym av provet + volym för utspädning vätska)
2.
pröva denna fråga:

Vad är utspädningsfaktorn inblandade om du Tillsätt 10 ml saltvatten till 10 ml rent vatten
3
?.
Sätt in siffrorna för att beräkna utspädningsfaktorn:

Spädningsfaktor=10 ml /(10 ml + 10 ml)=10/20=1 /2=0,5

Utspädningsfaktorn är 0,5.
4.
Använd spädningsfaktorn att beräkna en ny koncentration. Till exempel, om det salta vattnet var från början 20 procent vikt per volym (w /v), sedan den utspädda koncentrationen är:

Ny koncentration=ursprungliga koncentrationen x spädningsfaktor=20 procent x 0. 5=10 procent

saltvatten har spätts till 10 procent w /v.

    
    Copyright © 2011 give2all.org