välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar varv per minut

Postad av : Camilla Näslund

Inom fysiken är en revolution definieras som en full rotation på ett objekt runt en fast punkt. Med rätt information är det möjligt att beräkna ett varvtal på ett objekt efter en cirkulär bana med en konstant hastighet runt en axel. Denna komponent mäts i antal varv på objektet gör per minut

Du behöver:. .
Objektets omkrets eller diameter
Objektets linjär hastighet.
Papper.
Penna.
Calculator (tillval).

anvisningar


1.
Hitta diametern på den cirkel i fråga. Detta kan vara en fysisk cirkel, som ett hjul, eller cirkulär rutt som ett objekt tar runt en axel. Diametern är avståndet i en rät linje som börjar och slutar på cirkelns periferi och passerar genom cirkelns axel.
2.
Multiplicera diameter av den matematiska konstanten, pi. Värdet av pi är ungefär 3,14159. Produkten är cirkelns omkrets.
3.
Hitta den linjära hastigheten för en punkt på det roterande objektet. Detta bör mätas i termer av avstånd per minut.
4.
Se till att omkrets är i samma enhet som avståndet del av den linjära hastigheten. Om det inte är, genomföra lämpliga konvertering.
5.
Multiplicera cirkelns omkrets av den linjära hastigheten för en punkt på cirkeln. Produkten är antalet hela varv objektet gör under loppet av en minut. Detta är också känd som varv per minut, eller RPM.

    Previous:nothing
    Next:tomat vetenskapsmässa projektidéer
    
    Copyright © 2011 give2all.org