välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

define värmeledningsförmågan

Postad av : Jeanette Morales

Termisk (värme) ledningsförmåga mäter förmågan hos ett ämne att leda värme. Man skulle kunna tänka konduktivitet vara den lätthet med vilken värme kommer att resa genom ämnet

Du behöver:. .
Två bägare, 15 ml vardera
Destillerat vatten.
Spoon (tillval).
Silver (AgNO3), 0.
1-molar lösning.
Pipett.
Trä bettskena.
Källa till gaslåga.

Conduction

Conduction överför värme genom ett ämne genom interna åtgärder av dess molekyler.

Termisk Ledare

Ämnen med hög värmeledningsförmåga är termisk ledare. Metaller uppvisar karakteristiskt hög värmeledningsförmåga.

Termiska isolatorer

Ämnen med låg värmeledningsförmåga är termisk isolatorer. Dessa tenderar att vara icke-metalliskt.

Ledning i gaser

Gas partiklar leder värme genom kollisioner med annan gas partiklar. Således gaser har låg värmeledningsförmåga på grund av sin låga densitet.

Överledningen i metallic Solids

Värme bedriver helt enkelt igenom metalliska partiklar på grund av rörligheten för sina elektroner.

Ledning icke-metalliska Solids

Icke-metalliska partiklar består av gitter som vibrerar som värme bedrivs. Den gitterstrukturen arbetar mot värmeledning.

    Previous:nothing
    Next:standard metoder för erkännande
    
    Copyright © 2011 give2all.org