välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

kemisk analys av luft

Postad av : Annika Hultén

Ambient, eller utomhus, påverkar luften direkt hälsan hos alla levande varelser som andas den. I USA, reglerar Environmental Protection Agency (EPA) kvaliteten på luften, med syfte att främja den totala hälso

Kemi

Ren luft är färglös, luktfri och smaklös. Kemiskt sett är det ca 78 procent kväve och 21 procent syre. Det finns spår av andra gaser, däribland argon, koldioxid, väte, neon och helium

Funktioner

Den kemiska beståndsdelar i luften kan brytas ner av partikelstorlek:. . Grova, fina och ultrafina

Överväganden

Den ökande graden av luftföroreningar ledde till passagen av nationella luftkvalitetsnormen Standards (NAAQS) enligt Clean Air Act i USA.

Betydelse

NAAQS avser sex luftföroreningarna som orsakas huvudsakligen från jordbruk, industri och förbränning av fossila bränslen: ozon, partiklar, kolmonoxid, svaveldioxid, kväveoxider och bly.

Metoder

Naturvårdsverket övervakar nämnda föroreningar genom att samla in uppgifter om den faktiska koncentrationen av föroreningar i luften och jämföra den med den beräknade utsläpp av dessa föroreningar.

    Previous:nothing
    Next:vad är epoxilim gjord av?
    
    Copyright © 2011 give2all.org