välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

vad är glukos gjord av?

Postad av : Ulf Friberg

Glukos --- i sin grundläggande form --- är socker molekyl. Det finns olika typer av socker, inbegripet bord socker, som har det kemiska namnet på sackaros. Glukos är en enklare molekyl än sackaros. Båda innehåller kol, väte-och syreatomer. Även glukos själv kan vara i olika former och har olika egenskaper, beroende på hur atomerna är arrangerade

Carbon

Det finns sex kolatomer i en glukosmolekyl. De kan vara i form av en rak kedja eller kedjan kan anslutas till sig för att göra en ring.

Vätgas

I anslutning till kolatomer 12 väteatomer.

Oxygen

anslutet till kolatomer sex syreatomer. Den syre och väte atomer kan kopplas till varandra samt till kolatomerna.

Forms

Det finns olika former av glukos i kedjan och ringen typer. De skiljer sig från inriktning och samtrafik mellan deras syre-och väteatomer. De skiljer sig också i hur de fungerar och beter sig i kroppen och på andra håll i naturen.

Växter

De flesta eller alla av glukos i människans kost är spårbar till växter och är tillverkad i växterna genom fotosyntesen.

    
    Copyright © 2011 give2all.org