välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar densiteten av en solid

Postad av : Magnus Ekblad

Densiteten är kvoten av massan av en fast föremål till sin volym. Massan är lätt att ta genom att väga föremålet på en skala. Kunde dock vid beräkningen av volymen vara besvärlig om objektet har en oregelbunden form. Lyckligtvis kan volymen mätas exakt genom att placera föremål i vattnet. Det följer av Arkimedes princip att volymen av de fördrivna vatten är lika till objektet volym

Du behöver:. .
Calculator
Skala.
Graderad cylinder, 250 ml.


1.
Fyll i mätglas med ca 100 ml vatten.
2.
Lyft cylindern upp för att få toppen av vätska till ögonhöjd. Du skulle se den böjda vattenytan kallas en "menisk. " Läs vattenvolym av märke som är längst ner på menisken.
3.
Skriv ner vattenmängden från steg 2 anger det som "V0. " Till exempel, V0=102 ml. Observera att 1 ml är lika med 1 kubikcentimeter.
4.
Försiktigt objektet i cylindern. Vattennivån stiger. Observera att objektet ska vara helt täckt med vatten.
5.
Steg
Upprepa 2 och anteckna den nya vattennivån anger det som "V1. " Till exempel, V1=123 ml.
6.
Subtrahera den ursprungliga volymen "V0" från den sista "V1" för att beräkna volymen av objektet.
Volym (objekt)=V1-V0.
I det här exemplet är volymen av objektet 21 (123-102) kubikcentimeter.
7.
Väg fast föremål på skalan. Exempelvis är objektet minst 58 g.
8.
Dela massan i volym för att beräkna tätheten av objektet.
I vårt exempel, är densiteten 2,76 (58 g/21 kubik cm) g /kubikmeter cm.

    
    Copyright © 2011 give2all.org