välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar tvärkraft

Postad av : Jeanette Morales

Klippning innebär tillämpning av gällande över ett material, som orsakar strukturella fel en viss punkt. Effekterna av skjuvbrott att det ser ut som om materialet hade skurits med en sax, denna typ av fel kan vara katastrofala, även om den förekommer i något så enkelt som en träbro över en bäck som löper över din egendom, som vi kommer att använda som exempel. Detta innebär att beräkna tvärkraften påverkar inte stöds balkar som stödjer dessa dekorativa broar kan vara avgörande.
1
Bestäm belastning. . . Detta innebär att lägga ihop vikten av allt som du kommer att stödja med balken.
2.
Mät span på balken mellan dess slut stöder. För en jämnt fördelad last, multiplicera lasten med längden på spannet.
3.
Dividera resultatet med antalet slutet stöder. Om inte stöds loppet av en balk är 2 meter, är belastningen 20 N, och båda ändarna av balken stöds, är den maximala tvärkraften uttryckt som belastningen (w) gånger längden på span (t) dividerat med Antalet stöder (2): BxT /2=max tvärkraft.

tips och varningar


  • "Load" betyder både statiska och levande last.
    
    Copyright © 2011 give2all.org