välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

om lagen i flera proportioner

Postad av : Magnus Ekblad

Den brittiska forskaren John Dalton (1766-1826) studerade olika binära föreningar och utvecklade lag av flera proportioner. Vad är föreningar? I kemin en förening är ett ämne som bildas när det finns en kemisk kombination av element i fasta proportioner. Så då en binär förening helt enkelt är en förening som består av två delar.

Vad Dalton fann var att när det finns två delar, A och B, massan (mängden materia i ett objekt) av ämnet B i kombination med en bestämd mängd A ger en hel mängd som kan visas i ett förhållande som är ett litet heltal. Denna stiftelse till kemi är känd som lagen i flera proportioner

Fakta

Daltons atomteori av 1805 förklarat vad experiment hade visat. Han beslöt lagar för kemisk kombination i form av en atomär teori om materia. Detta var den första stora atomteorin. Det var viktigt för utvecklingen av kemin.

Fakta

Ibland ett element kan kombinera med ett annat element för att bilda två eller flera olika föreningar. Ett exempel är när grundämnena kol och syre bildar två olika föreningar. Koloxid och koldioxid

Fakta

Exempel: Gör två oxide föreningar med en bestämd mängd mängd kol (C). Använd två olika massa mängder syre (O). Massan av kol är 2. 4G.

massa syre i den första substansen är 3. 2 g och i det andra, är det 6. 4g. Här är de kemiska uttalanden visar varje.

2,4 g C 6,4 g O=8,8 g oxid
/> 2,4 g C + 3,2 g O=5. 6 g oxid

En oxid är kolmonoxid, med formeln CO andra har två gånger antalet syre och är koldioxid, CO2. De nyckeltal 3. 2:2. 4 och 6. 4:2. 4.

Fakta

tillämpning av lagen i flera proportioner du se att när två element (A och B) bildar mer än en förening, de olika massorna av A att kombinera med en bestämd mängd B är i en enkel-talet för "lagen om multipla proportioner.

I exemplet ovan, elementet A representeras av två olika massor 3. 2 g O och 6,4 g O. Den del B, en fast massa, representeras av massan 2,4 g C.

Fakta

Eftersom kolet fortfarande ett fast belopp detta är den fasta massan av lag flera proportioner. Syret belopp motsvarar de olika mässorna som tillsammans med kol i en enkel förhållande. Resultatet är ett litet heltal.

Massorna av 6,4 g O och 3,2 g O när individuellt i kombination med massan av 2,4 g C kan ställas in i ett förhållande med resultatet att en liten helhet nummer. Så, i detta fall där du har 2. 4 g C som det fasta beloppet då kvoten av andra komponenter kommer att 6. 4:3. 2 eller

6,4 g O delat med 3,2 g O=2,0

Daltons tredje postulat i hans atomteorin i 1805 förklarar lagen i flera proportioner.

    Previous:nothing
    Next:Vandra i South Dakota
    
    Copyright © 2011 give2all.org