välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

hur man beräknar motsvarande vikt

Postad av : Ulf Friberg

Inom vetenskapen, är den motsvarande vikten på en lösning den molekylära lösningens vikt, eller upplöst ämne, i gram dividerat med valens av det lösta ämnet. Motsvarande vikt förutspår massan av ett ämne som reagerar med en atom av väte i en syra-bas analys såsom titrering

Du behöver:.
Periodiska systemet

1.
Hitta molekylvikt av en förening som används i en kemisk reaktion genom att titta upp på det periodiska systemet molekylvikten av varje element och multiplicera det med antalet av elementet i de sammansatta innan du lägger all molekylär vikter tillsammans. Till exempel är molekylvikten för natriumklorid, NaCl, 22,990 + 35,453, eller 58,443.
2.
Bestäm valens av substansen. Den valence hänvisar till hur många väteatomer kunde band med förening. Den bestäms av förhållandet mellan element i en inhägnad. För NaCl är valens 1, eftersom endast en väteatom kunde obligation med NaCl. För H2SO4, eller svavelsyra är valens 2 eftersom två väteatomer obligation med sulfat, eller SO4.
3.
Dela molekylvikt av valensbandet vid beräkning av motsvarande vikt. Motsvarande vikt av NaCl är 58,443 /1 eller 58,443

    
    Copyright © 2011 give2all.org