välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

fysikaliska egenskaper av hushållens ammoniak

Postad av : Camilla Näslund

I normalt språkbruk avses med "ammoniak" i allmänhet de rengöringsmedel som köps i butiker. Ren ammoniak (kemisk formel NH3, som brukar kallas "vattenfri ammoniak") är egentligen en gas vid rumstemperatur. Vattenfri ammoniak löses upp lätt i vatten och bildar ammoniumhydroxid (kemisk formel NH u2084 OH, som ibland kallas "ammoniak" eller "aqua ammoniak"), och det är dessa lösningar säljs som rengöringsmedel.

Procent Sammansättning

Hushållens ammoniak är vanligtvis 2 procent till 10 procent av vikten. Detta innebär att 100 g av ammoniaklösning faktiskt skulle innehålla bara 2 gram till 10 gram av den faktiska ammoniak.

Densitet

Densitet är förhållandet mellan ett ämnes massa och volym av rymden den upptar. Densiteten för rent vatten vid rumstemperatur 1,00 g per milliliter (g /ml). Späd ammoniak lösningar (2 till 3 procent ammoniak) har densiteter på ca 0,980 g /ml, medan mer koncentrerade (10 procent) ammoniak lösningar har densitet på ca 0. 975 g /ml. I allmänhet, ju mer ammoniak i lösningen, desto lägre lösningens densitet.

Fryspunkt

Koncentrerad ammoniaklösning lösningar (10 procent) har fryspunkter på ca 18 grader Fahrenheit, jämfört med 32 grader Fahrenheit till rent vatten. Ju mer utspädd lösningen kommer närmare fryspunkten vara till 32 grader Fahrenheit. Sålunda har en 2 procent ammoniak en fryspunkt nära 32 grader Fahrenheit.

Kokpunkt

Vatten kokar vid 212 grader Fahrenheit och späd (2 procent) ammoniak lösningar kokar inom några grader av denna temperatur. Koncentrerad (10 procent) ammoniak lösningar, dock har kokpunkter på ca 145 grader Fahrenheit. I allmänhet gäller att ju högre ammoniak halten desto lägre kokpunkt.

PH

Mätningen av surhet eller VALENS av en vatten-baserad lösning är pH. Värden mindre än 7 anger en sur lösning, medan värden över 7 visar en enkel lösning. Ett pH på exakt 7 betraktas som neutralt. En 2 procent ammoniaklösning uppvisar ett pH-värde från 11,2 till 11,8, medan en 10 uppvisar procent lösning ett pH på ca 12. I allmänhet gäller att ju högre koncentration av ammoniak, desto högre pH.

    Previous:nothing
    Next:kännetecknar en god buffertar
    
    Copyright © 2011 give2all.org