välkommen give2all.org RSS | Lägg till favoriter | Sitemap

gör markföroreningar skapar hälsoproblem?

Postad av : Valon Istrefi

Markföroreningar, som också kallas markförorening eller mark föroreningar, kan orsakas av många saker. Markförorening kan leda till hälsoproblem hos människor, växter och djur

Typer

Luftföroreningar, mark föroreningar och vattenföroreningar är tre huvudsakliga typer av föroreningar. Även om dessa har separata orsaker samverkar de också. Exempelvis kan förorenat vatten tränger in i marken och förorenade den.

Orsaker

markförorening har många orsaker, bland annat kemikalier i olika bekämpningsmedel, strö, deponering läckage-, industri-avfall utsläpp, och läckage av fast avfall.

kortsiktiga effekter

Exponering för förorenad mark kan snabbt leda till illamående, huvudvärk, trötthet och hudutslag.

Långtidseffekter

Långvarig exponering för förorenad jord kan orsaka utvecklingstoxicitet problem, cancer, leukemi, leverproblem och njurskador. Förorenad jord kan också orsaka livsmedelsgrödor vara kontaminerad och ofta orsakar en lägre avkastning av växter.

Överväganden

Kemikalier i jord kan eliminera några mikroorganismer, vilket på sikt kan störa hela ekosystemet.

Solutions

Även förorenad mark kan vara svårt att rengöra, luftning och bioremediering kan ibland hjälpa förorenad mark. Men förhindra föroreningar är långt effektivare.

    
    Copyright © 2011 give2all.org